La Vortaro hungara

Vortarprogramo kaj vortolisto

 

Program/o W95
Program/o W98


 
Vortlisto

(2003-02-01)

Reen

 

 

Elŝuto

La dosiero
Vortarprogramo W95 (Windows 95), illetve a
Vortarprogramo W98 (Windows 98/2000/Me/NT)
enhavas

- la manipulan fasadon
- kaj kolorelektilon, per kiu oni povas ŝanĝi
  la koloraspekton de la fasado.

Post kliko sur la ikonon ili aŭtomate
instaliĝas.

La dosiero
 
Vortolisto enhavas vortarojn

- Esperanto-hungara kaj
- Hungara-Esperanto,
- kaj instalas aŭtomate
   tiparon plifaciligantan la uzon de la vortaro.

Instalo:
Instalu unue la vortarprogramon – sekvante la instrukciojn de la aperantaj menufenestroj –, poste la vortoliston! Sen ĉi lasta la vortarprogramo ne funkcias!!!

© 2002-2004 Horváth József
    Ĉiujn rimarkojn, proponojn, plibonigojn, kompletigajn vortolistojn volonte mi akceptas
   
Horváth József (Győr).